Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Per peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zijn er 3 groepsbezoeken gratis.
Voor elk groepsbezoek extra brengen we € 65,- in rekening.

Wanneer: januari

De Nationale Voorleesdagen

Aanbieder: Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

De Nationale Voorleesdagen vinden elk jaar plaats in januari. Tijdens deze dagen staat het voorlezen aan jonge kinderen centraal. Er is extra aandacht voor prentenboeken, waaronder het prentenboek van het jaar.
Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden uitgenodigd om in de bibliotheek op bezoek te komen. Er wordt voorgelezen en er zal een leuke activiteit plaatsvinden die aansluit bij het boek. Op verzoek kan er tijdens de Nationale Voorleesdagen een activiteit plaatsvinden op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Doelgroepen:
 • Jeugd 2 - 4 jaar
 • peuters op de peutergroep (2-4 jaar)
 • peuters
 • kinderen in de kinderopvang (2-4 jaar)
 • peuters op de peutergroep (2-4 jaar)
 • kinderopvang
 • peuterscholen
 • kinderdagverblijven

Kerndoelen

 • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
 • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
 • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren
 • kerndoel 12 Nederlandse taal; woordenschat