Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
In de Bieb € 65,-
Op school € 90,-

Wanneer: november

Groepsbezoeken: Groep 7/8 Bieb versus Google

Aanbieder: Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Leerlingen zoeken naar informatie in boeken en op internet. Dit gebeurt in de vorm van een Battle.

Doelgroepen:
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
 • primair onderwijs

Aanmelden via:

Aanmelden via jeugdconsulent


Beschikbaar in de periode:

01-09-2019 tot 31-08-2020


Beschikbaarheid: november

Themalijn

 • begrijpen en toepassen
 • zoeken en vinden

Kerndoelen

 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk

Kerncompetenties mediawijsheid

 • apparaten, software en toepassingen gebruiken
 • informatie vinden en verwerken
 • inzicht hebben in de medialisering van de samenleving
 • orienteren binnen mediaomgevingen