Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 0,25 per boek/per week
Contactinformatie
Ooststellingwerf: Klaasje Herder
T 0516 512 075
E k.herder@bzof.nl

Opsterland: Hilda Moen
T 0513 461 548
E h.moen@bzof.nl

Weststellingwerf: Wikje Haan
T 0561 612 623
E w.haan@bzof.nl

Huurcollecties

Aanbieder: Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

De bibliotheek biedt themacollecties op maat voor alle groepen.
Ook kunt u bij ons collecties aanvragen voor groepsgewijs/klassikaal lezen.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8

Kerndoelen

Taaldomein: Lezen, begrippen en taalverzorging

Subdomein: Zakelijke teksten, Fictie teksten, begrippen, taalbewustzijn

Leerlijnen Taal: Boekorientatie, verhaalbegrip, functies van geschreven taal, technisch en begrijpend lezen, informatieverwerving, reflectie op geschreven taal.

Met de (thema)collecties komt uw bibliotheek tegemoet aan de vraag van de scholen naar media rond een bepaald thema met een speciaal doel en/of voor een speciale gebruikersgroep.