Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 0,25 per boek/per week
Contactinformatie
Opsterland: Hilda Moen
T 0513 461548
E h.moen@bzof.nl

Weststellingwerf: Wikje Haan
T 0561 612623
E w.haan@bzof.nl

Ooststellingwerf: Klaasje Herder
T 0516 512075
E k.herder@bzof.nl

Huurcollecties

Aanbieder: Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

De bibliotheek biedt themacollecties op maat voor alle groepen.
Ook kunt u bij ons collecties aanvragen voor groepsgewijs/klassikaal lezen.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6

Kerndoelen

Taaldomein: Lezen, begrippen en taalverzorging

Subdomein: Zakelijke teksten, Fictie teksten, begrippen, taalbewustzijn

Leerlijnen Taal: Boekorientatie, verhaalbegrip, functies van geschreven taal, technisch en begrijpend lezen, informatieverwerving, reflectie op geschreven taal.