Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 6.50
Leentermijn: 6 weken
Contactinformatie
Ooststellingwerf: Klaasje Herder
T 0516 512075
E k.herder@bzof.nl

Opsterland: Hilda Moen
T 0513 461548
E h.moen@bzof.nl

Weststellingwerf: Wikje Haan
T 0561 612623
E w.haan@bzof.nl

Projecten te leen: Groep 1/2 Speel-leescollectie

Een speel-leescollectie is een aantrekkelijke combinatie van boeken en spelmateriaal bedoeld voor thematisch werken. De collectie kan bestaan uit een titel in meervoud, een reuzenboek, een aantal boeken over hetzelfde thema, knuffels, speelleermateriaal en een
speelwerkbrief. De school kan zo'n collectie voor een periode van zes weken lenen. Er zijn verschillende speel-leescollecties.

Titel Thema
En nu lekker slapen, Sam! (Gezin, slapen gaan, herfst)
Nijntje vliegt. (Verkeer, vliegen, ruimte)
De grote rode bus. (Verkeer)
De kinderboerderij. (Boerderij, dieren, voorjaar)
Welterusten, Kleine Beer. (Slapen gaan, emoties)
De Gruffalo. (Fantasie, identificatie)
Klein Mannetje heeft geen huis. (Wonen, ruimte)
Kleine Ezel en jarige Jakkie. (Feest, groot en klein, jarig zijn)
Klop, klop, wie is daar? (Dieren, emotie)
De mooiste vis van de zee. (Water, zomer)
Plons! (Voorjaar, boerderij, dieren)
Nandi's verrassing. (Fruit, kleuren, dieren)
Tim op de tegels. (Verkeer)
Er was eens een muisje. (Tellen)
Wiebelbillenboogie. (Spelen, gezin, thuis)
Ik wil de maan. (Ontdekken, omgeving)
Kikker vindt een schat. (Samenwerken, emotie)
Eten en drinken. (Eten en drinken)
Herfst, Zomer, Winter, Lente. (Seizoenen)

Leerdoelen

Plezier beleven aan een boek staat centraal bij de speelleescollecties. Het accent ligt op voorlezen.
Door het samen bekijken van en praten over prentenboeken, versjes lezen en liedjes zingen
komen kinderen actief en passief met taal in aanraking.
Het boek speelt een grote rol bij de ontwikkeling van fantasie.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
Kerndoelen

De uitgever geeft hier geen informatie over.

Taaldomein: Mondelinge taalvaardigheid

Subdomein: Gesprekken, luisteren, spreken

Leerlijnen Taal: Deelnemen aan gesprekken, taalgebruik, woordenschat