Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Een collectie van 10 boeken kunt u lenen voor € 15,- per periode (2 collecties € 25,-, 3 collecties € 35,-)
Voor de afsluiting betaalt u
€ 1,50 .
Contactinformatie
Ooststellingwerf: Klaasje Herder
T 0516 512075
E k.herder@bzof.nl

Opsterland: Hilda Moen
T 0513 461548
E h.moen@bzof.nl

Weststellingwerf: Wikje Haan
T 0561 612623
E w.haan@bzof.nl

Projecten te leen: Groep 5/6 Leeskoorts

Aanbieder: Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Dit project loopt het gehele schooljaar.
De leerlingen van groep 6 lezen op school, in de periode van september tot december, 10 boeken, waarna boekpromotie volgt in de groep. Vanaf januari/februari volgt de tweede periode, met een afsluiting in mei/juni in de bibliotheek. U leent de boeken 2 keer een periode. We gaan dus kilometers lezen met als doel het leesplezier te vergroten!
Als u zich aanmeldt is dit voor beide periodes zodat het lees bevorderende aspect tot zijn recht komt.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6


Thema toelichting

Het toepassen van ICT vaardigheden: (zoeken op internet, e-mailen), taalvaardigheid (formuleren eigen mening, communicatie hierover) en leesbeleving.

Kerndoelen

Taaldomein: Lezen , Schrijven

Subdomein: Fictie teksten, schrijven

Leerlijnen Taal: Begrijpend lezen, Leeswoordenschat, Reflectie op geschreven taal.