Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
In de Bieb € 65,-

Wanneer: april/mei
Contactinformatie
Opsterland: Hilda Moen
T 0513 461 548
E h.moen@bzof.nl

Weststellingwerf: Wikje Haan
T 0561 612 623
E w.haan@bzof.nl

Ooststellingwerf: Klaasje Herder
T 0516 512 075
E k.herder@bzof.nl

Groepsbezoeken: Groep 6 Schrijver op bezoek

Aanbieder: Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

We nodigen een schrijver uit in de bibliotheek, die zijn of haar verhaal vertelt. Als voorbereiding op het bezoek ontvangt u een collectie boeken van de schrijver zodat de leerlingen kennis gemaakt hebben met enkele boeken en vragen kunnen voorbereiden.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6

Kerndoelen

Taaldomein: Lezen, schrijven, begrippen en taalverzorging

Subdomein: Zakelijke teksten, schrijven, begrippen

Leerlijnen Taal: Informatieverwerving, reflectie op geschreven taal

Leren informatie te verwerven.