Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
In de Bieb € 65,-
Op school € 90,-

Wanneer: april
Contactinformatie
Ooststellingwerf: Klaasje Herder
T 0516 512 075
E k.herder@bzof.nl

Opsterland: Hilda Moen
T 0513 461 548
E h.moen@bzof.nl

Weststellingwerf: Wikje Haan
T 0561 612 623
E w.haan@bzof.nl

Groepsbezoeken: Groep 5 Bibliotheekmedewerker gezocht

Aanbieder: Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Het programma "Bibliotheekmedewerker gezocht!" is geschikt voor leerlingen van groep 5 (en 6). Aan de hand van uiteenlopende opdrachten zoeken de kinderen naar informatie. Dit doen ze door gebruik te maken van verschillende vormen en media.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6

Kerndoelen

Taaldomein - Lezen
Subdomein- Zakelijke teksten/ fictie teksten
Leerlijnen Taal - Begrijpend lezen, informatieverwerving

Informatie vinden