Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
In de Bieb € 65,-
Op school € 90,-

Wanneer: september
Contactinformatie
Ooststellingwerf: Klaasje Herder
T 0516 512 075
E k.herder@bzof.nl

Opsterland: Hilda Moen
T 0513 461 548
E h.moen@bzof.nl

Weststellingwerf: Wikje Haan
T 0561 612 623
E w.haan@bzof.nl

Groepsbezoeken: Groep 3 Lettersoep

Aanbieder: Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Lettersoep

Bij deze activiteit maken de leerlingen van groep 3 een speurtocht door de bieb en "koken" lettersoep.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3

Kerndoelen

Taaldomein: Mondelinge taalvaardigheid, lezen, begrippen en taalverzorging

Subdomein: Gesprekken, spreken, luisteren, begrippen

Leerlijnen Taal: Taalgebruik, woordenschat, reflectie op communicatie, taalbewustzijn, functies van geschreven taal

Kinderen kennis laten maken met de bibliotheek.