Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 45,-
Leentermijn: 6 weken
Wanneer: gehele jaar op aanvraag
Contactinformatie
Opsterland: Hilda Moen
T 0513 461548
E h.moen@bzof.nl

Ooststellingwerf: Klaasje Herder
T 0516 512075
E k.herder@bzof.nl

Weststellingwerf: Wikje Haan
T 0561 612623
E w.haan@bzof.nl

Projecten te leen: Groep 5 en 6 Bekijk het maar

Aanbieder: Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

De school ontvangt van de bibliotheek een collectie boeken en DVD’s van verfilmingen van deze boeken.
In kleine groepjes lezen de leerlingen een boek en bekijken zij thuis of op school de verfilming van het boek. Elk groepje maakt een boekverslag en bereidt een presentatie voor. Hierin houden ze een pleidooi waarom juist het door hen gelezen boek de moeite waard is om met de gehele klas te bekijken door middel van de gelijknamige video/dvd. Daarna worden door alle leerlingen stembriefjes ingevuld. Een filmblik doet dienst als stembus. Telling van de stembriefjes wijst uit aan welke film de Oscar wordt uitgereikt. Aansluitend wordt deze verfilming op DVD klassikaal vertoond.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6


Thema toelichting

Mediabewustzijn:
De kinderen worden zich bewust van verschillende media (boek en film) en leren deze te vergelijken en hun mening hierover te geven(mediabewustzijn)
Leerlingen leren hun waardering voor boeken te formuleren.
Het presenteren en actief verslag leggen van de filmvertoning.
Leerlingen krijgen oog voor verschillende visies, meningen en uitingsvormen.

Kerndoelen

  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren
  • kerndoel 7 Nederlands taal; beoordelen en vergelijken teksten en meningen
  • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen