Onderwijsproducten Bibliotheken Zuidoost-Fryslân

Wij hebben een gevarieerd aanbod diensten en producten, gericht op leesstimulering, bevordering van leesplezier, kennismaking met de bibliotheek en vergroting van mediavaardigheden. Lezen is een basisvaardigheid in onze maatschappij. Een kind dat goed kan lezen heeft het niet alleen op de basisschool makkelijker, het heeft er ook voordeel van in zijn latere carrière. Een kind dat goed kan lezen en dat met plezier doet, bouwt een taalvoorsprong op die het zijn leven lang behoudt.

Naast lezen is goed en veilig omgaan met informatie op internet en andere media een vaardigheid die leerlingen moeten kunnen beheersen. Daarbij stemmen wij ons programma-aanbod af op de kerndoelen van het basisonderwijs.

Meld u op tijd aan, want vol is vol. 

Heeft u vragen, wensen of opmerkingen? Laat het ons weten. U vindt onze emailadressen onder ‘contact’. We willen graag met u meedenken.

Tot ziens in de bibliotheek!